Składamy się na medale Nazwa dla portalu fundacji, który pomaga młodym sportowcom,
w finansowaniu profesjonalnej kariery sportowej, przy pomocy
“finansowania społecznościowego” (Croudfunding).

To działanie społecznościowe, dlatego chcieliśmy aby ludzie
od początku mieli wpływ na finalny kształt tej marki.


Przygotowaliśmy dziesiątki świetnych rozwiązań i ogłosliliśmy
konkurs na propozycje nazw. Rozwiązania choć płynęły
tłumnie z konkursów na portalach społecznościowych,
nie przynosiły jednoznacznych rezultatów.

Wszystkie koncepcje poddaliśmy starannej selekcji pod względem werbalnym, behawioralnym i prawnym. Tak powstała lista pięciu nazw
(trzech naszych i dwóch proponowanych przez społeczność), które poddaliśmy pod społecznościowe głosowanie. Bardzo proste i bardzo skuteczne.

propozycja-1 propozycja-2 propozycja-3 propozycja-4 propozycja-5
bar-1 bar-2 bar-3 bar-4 bar-5

W Owocnym studio zdania były podzielone różnie, lecz tłumnym głosowaniu grupy docelowej, Sport Starter podobał się znacznie bardziej niż inne i zdystansował konkurencję. Aktualnie pracujemy nad mechanizmem tej platformy. Efektami podzielimy się wkrótce, tymczasem zobacz promocyjne video.

tablet

Doświadczenie Owocnych w projektowaniu dobrych nazw
sprawiło, że projekt, który sprawiał nam największy
kłopot, stał się naszym największym skarbem.
- Jeszcze raz dziekujemy i polecamy.

Jarosław Moczak - Fundator

play

Kliknij i zobacz
krótkie video (15sek.)