Masz pytanie?

W tym miejscu możesz liczyć na darmową odpowiedź.
Odpowiedzi ekspertów.

Jak napisać ofertę na stronie internetowej gabinetu lekarskiego?

Jestem der­ma­to­lo­giem; moim pomy­słem na dzia­łal­ność jest skie­ro­wa­nie ofer­ty spe­cjal­nie do ludzi mło­dych, któ­rzy mają czę­sto wyjąt­ko­we pro­ble­my z cerą. Nie...

Bł±d: Połączenie z bazą danych nie powiodło sie. Spróbuj później.
Access denied for user 'admin66_owo'@'95.216.29.135' (using password: YES)