Szukam sprawdzonego copywritera. Kogo polecacie?

Od: Przemek - Białystok.
Mam spra­wę, dokład­nie jak w tema­cie. Szukam fir­my, któ­ra napi­sze tek­sty rekla­mo­we, wymy­śli hasła i zaj­mie się tek­sta­mi na stro­nę inter­ne­to­wą. Możecie kogoś pole­cić oprócz was? (Niestety mam mały budżet i na Owocnych mnie nie stać).
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
+2
osoby uznały odpowiedź
za pomocną

Szukanie dobrego copywritera warto zacząć w Owocnych. Po czym go rozpoznać?
Oto kilka przydatnych porad i wskazówek, jak znaleźć dobrego copywritera:

• upewnij się, czy wycena uwzględnia możliwość dokonywania korekt; osoba, która obniża cenę, ale nie oferuje dodatkowego czasu na rozwinięcie propozycji, jest po prostu niedoświadczona

• dopytaj się, czy projektant naprawdę będzie miał czas na Twój projekt; terminy łatwo się obiecuje (często w dobrej wierze), trudniej ich jednak dotrzymać. Również w tym zawodzie są ciche okresy, gdy zamówień jest mniej, częściej jednak czasu brakuje.
Pamiętaj, że dobry fachowiec prawie nigdy nie będzie mógł pracować tak szybko, jak by chciał klient. Odwrotnie, warto być ostrożnym, gdy ktoś od ręki jest gotów rozpocząć, i zachwilę skończyć, poważny, wymagający dużego wysiłku projekt.

• doświadczenie z branży nie zaszkodzi (choć nie każda jest tak samo popularna). Jeśli projektant ma w portfolio teksty dotyczące podobnych Twoim produktów, warto się nimi zainteresować. Wiele sektorów rynku - finanse, moda - posiada swój specyficzny język, który można interpretować na wiele sposobów. Jeśli dotychczasowe realizacje spodobają Ci się, nie oznacza to jeszcze sukcesu, ale stanowi dobry znak.

• słuchaj pytań, jakie zadaje projektant. Czy mogą one wynikać ze znajomości swojego zawodu, czy też są raczej ogólne, przypadkowe? Dobry copywriter rozumie biznes, dla którego pracuje, i potrafi poruszyć kwestie, których klient mógł sobie nie uświadamiać

Oczywiście, doskonale znając te zastrzeżenia, zawsze pilnujemy, by precyzyjnie określić nasze zadanie, doprowadzić do głębokiego porozumienia z klientem i - co ważne, choć nie zawsze miłe - nigdy nie obiecywać czegoś, czego nie da się później zrobić.
- Tak rozumiemy profesjonalizm.

Jeśli podzielasz ten punkt widzenia, zapewne będziemy mogli skutecznie wspomóc Cię w walce o przychylność klientów. Zapraszamy do Owocnych!

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Efekt upływu
czasu.
Postrzeganie upły­wu cza­su jest bar­dzo subiek­tyw­ne. Wykorzystaj to w dzia­ła­niu.
Jeśli ludzie muszą cze­kać, żeby sys­tem zała­do­wał tre­ści lub wyko­nał zada­nie, stwórz wra­że­nie, że rze­czy dzie­ją się szyb­ciej niż w rze­czy­wi­sto­ści.

Używaj wol­niej­szych pre­lo­ade­rów – ludzie liczą cykle, nie mili­se­kun­dy. Możesz też zaofe­ro­wać jakąś roz­ryw­kę: ludzie zaan­ga­żo­wa­ni umy­sło­wo w jakieś zada­nie nie zauwa­ża­ją, jak dłu­go ono zaj­mu­je.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę