Pozycjonowanie produktu – co to właściwie znaczy?

Od: Dziekuję!
Witam, wła­śnie wypeł­niam wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie dla mojej fir­my, któ­ra zaj­mu­je się pro­duk­cją mebli kuchen­nych na wymiar. Jedno z pytań ankie­ty brzmi: „Jak zamie­rzasz pozy­cjo­no­wać pro­dukt?” Wiem, że to coś z mar­ke­tin­gu, dla­te­go zgło­si­łem się do Owocnych, lecz zupeł­nie nie mam poję­cia o co z tym pozy­cjo­no­wa­niem pro­duk­tu cho­dzi.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Iwona Walilko
+3
osoby uznały odpowiedź
za pomocną

Pozycjonowanie produktu na rynku to nic innego jak komunikowanie przewagi nad konkurencją. W praktyce są to szeroko rozumiane działania dążące do tego, by w świadomości klientów produkt zajął określone miejsce, pożądane i wyróżniające go w porównaniu z podobnymi produktami konkurencji.


Niemal każdą branżę można podzielić na produkty o różnym charakterze — dla oszczędnych, wydajne, długowieczne bądź wyjątkowo ekskluzywne. Decyzja, jak chcemy, by postrzegane były nasze produkty, to właśnie pozycjonowanie. Mówiąc obrazowo, polega ono na ustawieniu produktu na odpowiednio wysokiej (bądź odwrotnie – dostępnej) półce.

Posługując się przykładem mebli: mogą to być drogie, wyjątkowe konstrukcje nawiązujące do baroku Ludwika XVI, bądź ekonomiczne meble szkolne. Na rynku z powodzeniem funkcjonują producenci i jednych i drugich. Nie konkurują one ze sobą, i mogą jednocześnie odnosić podobne sukcesy. Poza tym, że działają w ten samej branży, różni je jednak wszystko. Mają różnych klientów, korzystają z odmiennych technologii i stylu, prowadzą inną politykę cenową i inaczej obsługują klientów. Wszystko to wynika z innego postrzegania swych marek — czyli pozycjonowania.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Autorytet
Chcemy podą­żać za lide­ra­mi i korzy­stać
z rad uzna­nych auto­ry­te­tów
Do pew­ne­go stop­nia wszy­scy szu­ka­my porad i wska­zó­wek. Jak two­ja stro­na kie­ru­je ludź­mi?

Czy to doświad­cze­nie doda­je im pew­no­ści sie­bie? Czy w apli­ka­cji ist­nie­ją opcje, któ­re mogą być zro­bio­ne na pozio­mie pro­jek­tu w imie­niu użyt­kow­ni­ków? Czy w nie­pew­nej lub nowej prze­strze­ni znaj­du­je się for­mal­ny auto­ry­tet (lub mar­ka), któ­ra ma doda­wać ludziom pew­no­ści sie­bie?
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę