Pomysł na nazwę firmy.

Od: Alicja
Szukam pomy­słu na nazwę dla mojej fir­my. Chciałabym szyć uni­kal­ne ubra­nia na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nia klien­tów. Mam duże doświad­cze­nie. Czy mogę popro­sić was o pomoc w tej spra­wie?
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Witaj, Alicjo. Najlepsze pomysły na atrakcyjną nazwę firmy rodzą się w kreatywnych procesach. W naszej bazie wiedzy znajdziesz wiele opisów, które pomogą Ci krok po kroku «urodzić» wielu potencjalnych kandydatów, a następnie odfiltrować zwycięzcę we własnym zakresie. Spróbuj np. tutaj – Jak krok po kroku, opracować nową nazwę dla firmy...  Zawsze jest lepiej wybierać najlepsze spośród dobrych rozwiązań, niż najlepsze ze słabych.

Jeśli jednak masz aspirację stworzyć większą markę niż tylko jednoosobowy salon usługowy, to bezpieczniej będzie, jeśli oddasz ten projekt w ręce profesjonalistów. Z przyjemnością pomożemy Ci w tej kwestii w owocnym studio. Zobacz jak pomogliśmy opracować nazwy innych firm i produktów.

Jeśli zdajesz sobie sprawę, że w rozwijającym się biznesie marka bardzo szybko staje się najcenniejszą wartością firmy, to wsparcie dobrego zespołu pozwoli Ci uniknąć ewentualnych kłopotów.

Dla przykładu – inwestowanie w reklamę marki, która ma wady prawne (nazwa używana jest, lub zastrzeżona, przez inny, konkurencyjny podmiot gospodarczy) może skończyć się przegraną w sądzie. Co za tym idzie, wszelkie pieniądze zainwestowane w marketing po prostu przepadną, nie wspominając o kosztach procesu.

Profesjonalne firmy specjalizujące się w nazewnictwie wiedzą, w jaki sposób tworzy się nazwy, które dobrze zapadają w pamięć, co jest znacznie bardziej istotne niż nazwa, która wyłącznie dobrze brzmi. W końcu, biznes mierzy się zyskami. Mam nadzieję, że udało mi się Ci pomóc.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Potrzeba pewności
Pragniemy mieć pew­ność i jeste­śmy bar­dziej skłon­ni pod­jąć dzia­ła­nie, jeśli dostęp­ne są kon­kret­ne infor­ma­cje.
Wieloznaczność może wywo­łać reak­cję na zagro­że­nie, któ­ra skut­ku­je nie­po­ko­jem.

Wykorzystana w małych daw­kach – takich jak inte­re­su­ją­ce wyzwa­nie – łagod­na nie­pew­ność może zwra­cać uwa­gę (szcze­gól­nie wte­dy, gdy ludzie wykształ­ci­li u sie­bie nawy­ki). Jednak wie­lo­znacz­ność może rów­nież pro­wa­dzić do bez­czyn­no­ści: ludzie rza­dziej dzia­ła­ją w opar­ciu o nie­ja­sne infor­ma­cje. Jakie infor­ma­cje poda­jesz, by pomóc ludziom pod­jąć decy­zję? Czy celo­wo two­rzysz wra­że­nie pew­no­ści lub nie­pew­no­ści?
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę