Jakie nagłówki pasują do oferty handlowej?

Od: Krzysztof
Zastanawiam się, jak napi­sać ofer­tę z uży­wa­ny­mi maszy­na­mi do poli­gra­fii. Odbiorcy to ludzie poważ­ni i zna­ją­cy się na rze­czy, ale nie mają­cy cza­su na czy­ta­nie dłu­gich reklam. Wszystko zale­ży więc od dobo­ru nagłów­ków. Jak zna­leźć dobre tytu­ły?
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
+1
osoba uznała odpowiedź
za pomocną

Średnia oferta ze świetnym nagłówkiem przyniesie więcej korzyści niż dobra oferta z kiepskim. Tej drugiej większość odbiorców nie przeczyta, właśnie z powodu nieciekawego nagłówka. To właśnie on odpowiada za przyciągnięcie uwagi klienta, bądź dużo mniejsze, niż możliwe, powodzenie całej reklamowej akcji.

Oferta handlowa prezentowana jest przeważnie osobom, mogą być bezpośrednio nią zainteresowane, znają branżę i często są doświadczonymi fachowcami. To inna sytuacja, niż gdy reklama kierowana jest do finalnych konsumentów.
Dobra oferta B2B (business to business) powinna respektować wiedzę i inteligencję odbiorcy.

Warto rozważyć cechy dobrego nagłówka:
— prezentujący bardzo konkretne korzyści dla odbiorcy
— nawiązujący do fachowej wiedzy, wnikający w szczegóły i istotne problemy branży
— raczej dłuższy niż krótki
— pozwalający na błyskawiczne zorientowanie się w silnych punktach oferty
— podający liczby (ceny, wyniki, terminy...)

Żaden biznesmen nie poświęci uwagi ofercie, w której nie widzi okazji dla siebie. Nie warto więc chwalić własnej firmy; istotne jest, by to firma otrzymująca ofertę od początku mogła poczuć się rozumiana i właściwie potraktowana.

Mam nadzieję, że byliśmy pomocni. Trzymamy kciuki za powodzenie oferty!

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Wydarzenia
cykliczne
Powtarzające się wyda­rze­nia kreu­ją poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwa­łe zain­te­re­so­wa­nie i wycze­ki­wa­nie.
Na co cze­ka­ją i co wspo­mi­na­ją Twoi użyt­kow­ni­cy? (Poza zapla­no­wa­ny­mi prze­rwa­mi tech­nicz­ny­mi)

Czy ist­nie­ją jakieś regu­lar­ne, powta­rza­ją­ce się wyda­rze­nia, któ­re wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzie­ci wyko­rzy­stu­je struk­tu­rę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­cze­go by nie wypró­bo­wać tego same­go w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­ni­cy lub gru­py mogli­by polu­bić powta­rza­ją­ce się doświad­cze­nia.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę