Jakie artykuły pisać do Internetu?

Od: Wojtek Grabowski
Pracuję w fir­mie pro­du­ku­ją­cej okna; trudno w takiej branży o jakieś sen­sa­cyjne wie­ści czy wielką ory­gi­nal­ność, a zależy mi, by arty­kuły, jakie piszę na stronę i do cza­so­pism bran­żo­wych, mogły przy­nieść rze­czy­wi­sty sku­tek. Znacie jakieś sposoby?
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Iwona Walilko
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Pisz takie artykuły, które inni użytkownicy będą chcieli ukraść.
To niepisana zasada pisania dla Sieci. Kolejne kopie i cytaty z Twojej treści Google będzie traktował jako głos na Twoją korzyść. Będzie to budować przekonanie, że jesteś autorytetem, na który powołuje się reszta. To najlepszy sposób na wysokie pozycje w wyszukiwarkach i większy ruch. Jak to osiągnąć? To pytanie zadają sobie tysiące projektantów i biznesmenów na całym świecie.

Podstawy skutecznego pisania do Sieci to:
— formatowanie tekstów i taki dobór słów, by były one lepiej dopasowane do wymagań przeglądarki (to działa dziedzina projektowania, tzw. SEO copywriting)
— tworzenie oryginalnej i przydatnej treści (co osiąga się nie tylko przez unikanie plagiatu, ale i wartościowe, nie spotykane gdzie indziej tematy lub wyjątkową jakość ich opracowania)
— nagłówki, które potrafią zwrócić uwagę internautów, ale i Google’a (znów kłania się SEO Copywriting)

Każde z tych zagadnień to niemal oddzielna specjalizacja; wiele zaawansowanej wiedzy można znaleźć w Sieci, i na pewno warto poświęcić jej odpowiednią uwagę. Warto pamiętać, że nawet najlepsza wola ani nakłady na reklamę nie zmuszą odbiorców, by czytali Twoje artykuły. Muszą po prostu mieć na to ochotę.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Ograniczony czas
Ograniczony czas na pod­ję­cie decy­zji zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo uczestnictwa.
Powszechnie wyko­rzy­sty­wany w zachę­ca­niu do zakupu ogra­ni­czony czas trwa­nia może być także wyko­rzy­stany do kształ­to­wa­nia codzien­nych zacho­wań.

Ustal ogra­ni­czony czas do pod­ję­cia okre­ślo­nych dzia­łań. Udostępnij nagrody tylko w okre­ślo­nym cza­sie lub stwórz opcje, które zni­kają, jeśli dzia­ła­nie nie zosta­nie pod­jęte w okre­ślo­nym czasie.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę