Jaką strategię pozycjonowania produktu powinnam wybrać?

Od: Daria
Chcę han­dlo­wać ele­ganc­ki­mi akce­so­ria­mi do kawy. Nie wiem, czy ofe­ro­wać je raczej doj­rza­łym i zamoż­nym kobie­tom, czy też oso­bom mło­dym szu­ka­ją­cym ory­gi­nal­no­ści. Każdy zna­jo­my mówi co inne­go. Jak spraw­dzić, co się bar­dziej opła­ci?
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Zła wiadomość: nawet w wielkich firmach nie testuje się strategii pozycjonowania produktu. Wynika to z ogromnych trudności i kosztów, jakie by się z tym wiązały. W praktyce oznaczało by to założenie dwóch oddzielnych firm, które z podobnym profesjonalizmem walczyły by o całkowicie odmienne grupy klientów.
Nie jest wcale powiedziane, że istnieje kilka różnych dróg do sukcesu. Na rynku doskonale radzą sobie marki, które działają wg bardzo różnej strategii, i nie da się powiedzieć, by któraś «nie miała racji».

W wyborze grupy docelowej chodzi więc o to, z którą moja marka poradzi sobie lepiej, a nie, która posiada większy potencjał. Sama siła nabywcza nie da wiele, gdy firma nie potrafi jej zmobilizować. Prawidłowo postawione pytania to np.:
• którą grupę klientów znam lepiej (jest do mnie podobna doświadczeniem, stylem itp., gustami)?
• czy będę umiała wzbudzić ich zaufanie (np. czy mogę pochwalić się odpowiednim doświadczeniem)?
• czy stać mnie na skuteczne dotarcie do takich klientów? To pytanie może być istotne np. przy ofercie ekskluzywnej, o wyższej niż przeciętna cenach, bądź też gdy klienci są oddaleni od lokalizacji firmy.

Niewłaściwym przykładem myślenia jest np. twierdzenie, że:
• chcemy być pierwsi na rynku
bądź
• chcemy wyróżniać się jakością.
To zdania, które nie mówią nic o samej marce i jej miejscu na rynku; bardziej życzenia niż precyzyjny plan. Każdy chce być pierwszy i mieć dobrą opinię.

Dla sukcesu w pozycjonowaniu znaczenie mogą mieć drobiazgi: różnica wieku między twórcą marki a klientem, niewystarczająca siła przekonywania (gdy np. firma bez doświadczenia chce opisywać swoje produkty jako wyjątkowo luksusowe), albo prozaiczna odległość (tę często niweluje Internet).

Pozycjonowania nie powinno się modyfikować wg bieżącej koniunktury ani nadmiernie komplikować. Co ważne, to decyzja, która ma większe znaczenie dla pracowników firmy niż klientów.

To pracownicy wdrażają strategię, i muszą ją w pełni rozumieć. Klienci oceniają tylko jej efekty, a ich wnioski mogą różnić się od marketingowych ustaleń samej firmy.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Rozpoznanie ponad
przypominanie
Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamię­ci.
Opcje wie­lo­krot­ne­go wybo­ru lub te wyma­ga­ją­ce jed­ne­go klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stro­ną.

Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamię­ci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­ny­mi, loso­wy­mi wybo­ra­mi, któ­re będą mogły ich napro­wa­dzić.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę