Jaka nazwa dla firmy remontowo-budowlanej?

Od: Darek
Witam, w nie­dłu­gim cza­sie zamie­rzam zało­żyć fir­mę spe­cja­li­zu­ją­cą się w remon­tach i małych pro­jek­tach budow­la­nych (głów­nie gara­że). Kompletnie nie mam pomy­słu na nazwę dla fir­my. Przeszukałem nazwy firm budow­la­nych w kata­lo­gu firm. Większość ma w sobie "bud". Myślałem nad nazwa­mi "Darbud" lub "Darex", ale takie nazwy już ist­nie­ją w woj. ślą­skim. Proszę o pomoc.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
+15
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Takie konstrukcje firmowych nazw posiadają zdecydowanie więcej wad niż zalet.
Witaj Dariuszu. Jak sam zauważyłeś, cechą charakterystyczną dla nazw budowlanych w Polsce jest dodatek «bud». To rozwiązanie ma zdecydowanie więcej wad niż zalet. Jedyna korzyść, jaka za tym stoi, jest taka, że klienci w niektórych przypadkach od razu przypiszą twoją firmę do właściwej branży. Być może znajdziesz też kiedyś klienta, który pomyli Cię z rekomendowaną mu konkurencją (również z «bud»).

Ten mechanizm działa jednak także w drugą stronę. Gdy zbudujesz silną markę budowlaną, takie pomyłki będą coraz częściej działać na Twoją niekorzyść (będziesz mylony z innymi «bud» firmami, tak samo, jak teraz inne są mylone z Twoją). W marketingu krąży powiedzenie –  wyróżnij się, albo zgiń. Jestem przekonany, że konstrukcja oparta o «bud» zginie w tłumie, co może sprawić, że koszty pozycjonowania się w świadomości klientów będą znacznie wyższe niż w przypadku rozwiązania kreatywnego.

Jeśli zależy Ci na nazwie dla firmy budowlanej, która naprawdę łatwo zapada w pamięć, zapraszam Cię do zapoznania się z artykułem jak stworzyć dobrą nazwę dla nowej firmy. Zachęcam też do zapoznania się z naszą ofertą profesjonalnego tworzenia nazw dla firm.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Wesołe
naśladownictwo
Wzorowanie się na innych, to naj­ła­twiej­szy spo­sób kształ­to­wa­nia nasze­go zacho­wa­nia.
Jaki wzór do naśla­do­wa­nia poka­zu­jesz na swo­jej stro­nie, by poin­for­mo­wać ludzi jak wyglą­da pożą­da­ne zacho­wa­nie, któ­re chcesz uzy­skać?

Obserwowanie, jak powin­ni­śmy się zacho­wać może spro­wo­ko­wać do dzia­ła­nia lepiej, niż cokol­wiek inne­go. Znajdź i nagródź ludzi, któ­rzy wyka­zu­ją mode­lo­we „dobre” zacho­wa­nie w sytu­acjach, któ­re two­rzysz, na stro­nie.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę