Jak zatytułować książkę kucharską z „zdrowymi przepisami”?

Od: Damian
Mam wido­ki na wsta­wie­nie książ­ki do Empiku, ale na ogra­ni­czo­ny czas; zale­ży mi, by sama okład­ka jak naj­sku­tecz­niej zachę­ca­ła do kup­na. To tyl­ko kil­ka słów, a staw­ka jest wiel­ka.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Mariusz Słowik
+1
osoba uznała odpowiedź
za pomocną

Warto nadać książce taki tytuł, który najlepiej ją sprzeda.
Tytuł nie musi udzielać kompletnej informacji o zawartości książki; ma zachęcać do tego, by tę zawartość klient kupił, i zapoznał się nią któregoś popołudnia, przy kominku.

Jak to osiągnąć? Najszybciej zrobimy to dzięki narzędziom Google. Legendarny Tim Ferris opisuje w swojej książce „Czterogodzinny tydzień pracy”, jak wybrał właśnie taki tytuł dla książki, która szybko stała się bestselerem listy magazynu „New York Times”. Po prostu, wykupywał w Google dziesiątki próbnych reklam z różnymi tytułami. Na opublikowanej książce znalazł się ten najczęściej klikany. Mimo, że tytuł może brzmieć banalnie (a może wręcz naiwnie), książka jest naprawdę fantastyczna, zaś sprzedaż przebiła najśmielsze oczekiwania autora.

Oczywiście, ten sposób jest skuteczny przy założeniu, że wśród wielu rozważanych opcji znajdzie się również ta właściwa. W tworzeniu takich zestawów, będących inspiracją dla późniejszych doskonałych marek, pomogliśmy już dziesiątkom klientów.
Aby poznać nasze możliwości uzyskania wsparcia w znalezieniu nowej nazwy, wystarczy napisać maila bądź zadzwonić. Jeśli jednak wolisz spróbować swoich sił, pod tym adresem możesz pobrać nasz krótki podręcznik o tytułach i dobieraniu nagłówków.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Efekt upływu
czasu.
Postrzeganie upły­wu cza­su jest bar­dzo subiek­tyw­ne. Wykorzystaj to w dzia­ła­niu.
Jeśli ludzie muszą cze­kać, żeby sys­tem zała­do­wał tre­ści lub wyko­nał zada­nie, stwórz wra­że­nie, że rze­czy dzie­ją się szyb­ciej niż w rze­czy­wi­sto­ści.

Używaj wol­niej­szych pre­lo­ade­rów – ludzie liczą cykle, nie mili­se­kun­dy. Możesz też zaofe­ro­wać jakąś roz­ryw­kę: ludzie zaan­ga­żo­wa­ni umy­sło­wo w jakieś zada­nie nie zauwa­ża­ją, jak dłu­go ono zaj­mu­je.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę