Jak zabrać się za pozycjonowanie marki na rynku? Od czego zacząć?

Od: Monika Malinowska
Dostałam dofi­nan­so­wa­nie i chcę stwo­rzyć nową mar­kę na ryn­ku mody. Trudno mi jed­nak okre­ślić, dla kogo chciał­bym ofe­ro­wać pro­jek­ty — zarów­no gru­pa mło­dych, jak i star­szych klien­tek ma swo­je zale­ty, a róż­nią się bar­dzo.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Iwona Walilko
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Pozycjonowanie marki można sprowadzić do decyzji — co ma widzieć klient, gdy patrzy na markę? Ma ona większe znaczenie, niż można to podejrzewać. Wbrew pozorom, wizerunek nie tworzy się sam, ani też nie pozostaje niezmienny. Jego cechy i stałość wynikają z konsekwencji działań osób zarządzających marką.

Na finalny efekt ma wpływ wiele szczegółów, w tym:
— identyfikacja wizualna
— zachowanie się osób kojarzonych z marką (obsługa klienta)
— kluczowe, uwypuklane korzyści dla klienta (np. oryginalność, trwałość itp.)
— polityka cenowa
czyli właściwie wszystko, co składa się na obraz marki w pamięci potencjalnych klientów.

Wbrew pozorom, pozycjonowanie nie zaczyna się od logo, bądź strony www. Zaczyna się od idei — kim chcemy być na rynku? Czy znajdziemy dość determinacji, by utrzymać ten wizerunek niezależnie od sezonowych okoliczności? Typowy problem to obniżanie jakości, by dotrzymać kroku w konkurencji cenowej. Warto odpowiedzieć sobie na takie, i wiele innych pytań, zanim zacznie powstawać materialna «twarz» marki.
Identyfikacja wizualna, styl np. sklepów czy ubiorów firmowych, to już naturalna konsekwencja przyjętego pozycjonowania.

Kilka ciekawych przykładów skutecznego pozycjonowania:

• Dlaczego Dove jest wyjątkowo odpowiedni dla kobiet o suchej skórze?
No właśnie, wcale nie jest wyjątkowy. Mało kto zna historię tego reklamowego sukcesu. Mydło Dove nie nadawało się mniej dla pracujących fizycznie mężczyzn, niż delikatnych kobiet. Działało równie dobrze i tu, i tu, jednak decyzją agencji Ogilvy&Mather promowano je jako stworzone właśnie dla tych drugich. Sukces do dzisiaj wspominany jest w kronikach doskonałej reklamy.

• Saaby dobre na zimę, czyli kolejny popis agencji Davida Ogilvy’ego.
Wiele osób kojarzy oryginalne szwedzkie auta jako wyjątkowo odpowiednie na mrozy i śniegi. Jest w tym zasługa pochodzenia marki, ale więcej w tym marketingu — Saab wcale nie był tak postrzegany, zanim nie rozpoczęto umiejętnie ukazywać go właśnie w takim świetle. To kolejny dowód na to, jak często powszechnie wyznawane przekonania okazują się być rezultatem profesjonalnego, najczęściej wieloletniego i odpowiednio dopasowanego marketingu.

Saab mógł być promowany jako np. sportowa alternatywa dla ociężałego Volvo, bądź konkurencja podziwianych marek niemieckich. Zdecydowano się jednak na inną drogę, i okazała się wówczas godnym podziwu sukcesem. Tak właśnie działa przemyślane i konsekwentne pozycjonowanie.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Metafora
koncepcyjna
Nadajemy sens i rozu­mie­my nowe kon­cep­cje przez porów­na­nie ich do innych, któ­re zna­li­śmy już wcze­śniej.
Czy wyko­rzy­stu­jesz obra­zo­wa­nie lub suge­styw­ny język, by wyja­śnić trud­ne poję­cia?

Pomóż ludziom zro­zu­mieć Twój prze­kaz poprzez nakre­śle­nie dosłow­nej lub ukry­tej prze­no­śni. Wykorzystaj to sko­ja­rze­nie, by pomóc ludziom zro­zu­mieć poję­cie i wpły­nąć na to, jak jest ono postrze­ga­ne.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę