Jak wybrać dobrego copywritera. Czy możecie mi jakiegoś polecić?

Od: Paweł - Kraków
Chcę otwo­rzyć luk­su­so­wy salon z ele­ganc­ki­mi lap­to­pa­mi (w sty­lu Ego). Tekstów z dzie­dzi­ny kom­pu­te­rów jest mnó­stwo, ale to nic cie­ka­we­go, bra­ku­je ele­ganc­kich tre­ści, nie two­rzo­nych «na masę». Szukam wyjąt­ko­we­go copyw­ri­te­ra, któ­ry napi­sze uni­kal­ne, sprze­da­żo­we tre­ści.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od:
+1
osoba uznała odpowiedź
za pomocną

Znaleźć dobrego copywritera zawsze można u nas.
Odpowiadałem już na podobne pytanie (Gdzie szukac dobrego copywritera), ale warto przypomnieć, że kluczem do sukcesu są kwestie:
— realistycznego podejścia (czy projektant nie oferuje zbyt atrakcyjnych terminów, bądź dziwnie niskiej ceny; może to oznaczać, że z jakiś powodów nie ma popytu na jego usługi),
— doświadczenia z podobnych realizacji (osoba pisząca teksty SEO bądź tłumacz niekoniecznie odnajdzie w nowej dla siebie stylistyce, lub będzie potrzebować na to wiele czasu),
— i intuicji (czy czujesz, że rozmowa z projektantem prowadzi Was do czytelnego określenia celu zlecenia? Czy pytania zadawane przez projektanta trafiają w sedno sprawy, czy też są raczej standardowe?).

Typowymi miejscami, gdzie można szukać wykonawców komercyjnych treści, są: fora internetowe poświęcone reklamie/marketingowi, portale poświęcone tym zagadnieniom (można tam znaleźć ogłoszenia firm z branży). Wreszcie, większe niż samotni strzelcy zaufanie mogą budzić firmy, które specjalizują się w tego rodzaju usługach. Jeśli ktoś zdobył tylu klientów i bazę zleceń, że miało sens zbudowanie całej strony i identyfikacji, można założyć, że wie, co robi.

Owocni należą do tej ostaniej grupy :) - Zapraszamy!

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Wesołe
naśladownictwo
Wzorowanie się na innych, to naj­ła­twiej­szy spo­sób kształ­to­wa­nia nasze­go zacho­wa­nia.
Jaki wzór do naśla­do­wa­nia poka­zu­jesz na swo­jej stro­nie, by poin­for­mo­wać ludzi jak wyglą­da pożą­da­ne zacho­wa­nie, któ­re chcesz uzy­skać?

Obserwowanie, jak powin­ni­śmy się zacho­wać może spro­wo­ko­wać do dzia­ła­nia lepiej, niż cokol­wiek inne­go. Znajdź i nagródź ludzi, któ­rzy wyka­zu­ją mode­lo­we „dobre” zacho­wa­nie w sytu­acjach, któ­re two­rzysz, na stro­nie.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę