Jak sprawdzić i ocenić umiejętności copywritera?

Od: Jakub z Gdańska.
Chcę wypro­mo­wać stro­nę spo­łecz­no­ścio­wą poświę­co­ną waka­cjom i podró­żom. Potrzebuję tre­ści od doświad­czo­ne­go tek­ścia­rza, któ­ry wyróż­ni się ponad stan­dard tego typu, wypocz­nij z nami itp.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Mariusz Słowik
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Dobry copywriter nie zmyśla, dopytuje się o wiele szczegółów i rzadko ma czas na ekspresowe działania. To nic dziwnego — skoro jest dobry, to zapewne wiele osób pyta go o możliwość współpracy. Jako osoba doświadczona rozumie, że żadne zlecenie nie rozumie się «samo przez się», i czas poświęcony rozpoznaniu potrzeb klienta przynosi korzyści na każdym późniejszym etapie działań. Znając realia i wymagania stawiane najlepszym tekstom, potrafi wyjaśnić, dlaczego dane zlecenie będzie trwało tyle, by efekt był zgodny z oczekiwaniami zleceniodawcy. To dobro projektu jest tu priorytetem, i zadaniem odpowiedzialnego copywritera jest rozumieć to nawet lepiej niż klient.

Kilkakrotnie pracowaliśmy przez realizacjach identyfikacji i treści np. dla biur podróży czy portali turystycznych (różne regiony Polski). Wiemy, jak trudna to branża, oraz ile wysiłku wymaga wyróżnienie się w takim tłoku. Cieszę się, że w poszukiwaniu profesjonalnych copywriterów trafiłeś i na naszą stronę!

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Kolekcjonowanie
Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­ją­ce rze­czy, któ­re uzu­peł­nia­ją, lub kom­ple­tu­ją jakiś więk­szy zestaw.
Czy na two­jej stro­nie ist­nie­je moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

Kupony, pla­kiet­ki, punk­ty, lub inne kawał­ki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne. Najlepiej, by przed­mio­ty te wią­za­ły się z repu­ta­cją i polep­sza­ły jakość Twojej usłu­gi.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę