Jak nazwać restaurację z azjatycką kuchnią autorską?

Od: Marcin
W naj­bliż­szym cza­sie chce­my z mał­żon­ką otwo­rzyć restau­ra­cję ofe­ru­ją­cą połą­cze­nie sma­ków kuch­ni azja­tyc­kiej z naszy­mi autor­ski­mi pomy­sła­mi na potra­wy. Mamy pro­blem z wymy­śle­niem nazwy dla nowe­go loka­lu. Propozycję w sty­lu “Azart” czy “Autorska Azja” są według nas mało wymow­ne i jakoś nie za bar­dzo nam “sma­ku­ją.” Będę wdzięcz­ny za wszel­kie wska­zów­ki.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
+1
osoba uznała odpowiedź
za pomocną

Wybór odpowiedniej nazwy zależy głównie od tego, w jaką grupę klientów celujecie, a co za tym idzie, jakiej jakości będą potrawy i poziom obsługi.

Osobiście, nie szukałbym rozwiązań na nazwę, które były by inspirowane (w formie dosłownego cytatu) asortymentem. W mojej opinii rzadko kiedy brzmią one dobrze same z siebie, a jeszcze rzadziej są dobrze „odszyfrowywane” przez odbiorców. Do przekazania konsumentom bardziej dosłownej, opisującej ofertę informacji doskonale nadaje się slogan. Dla przykładu «azjatycka kuchnia autorska» może z powodzeniem być jednym z kandydatów do hasła reklamowego dobrze wspierającego markę.

Co tyczy się samej nazwy, zawsze można pokusić się o markę uniwersalną, na przykład użycie popularnego azjatyckiego nazwiska (Li, Chang itp.). Jeśli jednak zamierzacie stworzyć naprawdę wartościową i rozpoznawalną w przyszłości markę, to droga „na skróty” nie będzie dobrym rozwiązaniem.

Chcąc stworzyć odpowiednią nazwę dla restauracji samodzielnie, warto zapoznać się z naszymi publikacjami: Jak stworzyć udaną nazwę dla biznesu, lub zajrzeć do strony poświęconej tworzeniu firmowych nazw. Warto skupić się przede wszystkim na odpowiedzi na pytania, kogo chcielibyście gościć w lokalu. Klientów, którzy są skłonni zapłacić trochę więcej, ale wymagają wyższego poziomu obsługi, czy raczej ludzi którzy chcą zjeść smacznie i szybko w rozsądnej cenie?

Pracę nad stworzeniem identyfikacji werbalnej zawsze warto zlecić profesjonalistom. W końcu to jedna z największych wartości każdego biznesu; z wszystkich elementów marki, nazwa zmieniana jest najrzadziej. Zapraszam do kontaktu z naszym owocnym butikiem, gdzie zawsze gwarantujemy odnaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Jako miłośnik kuchni azjatyckiej, życzę wam sukcesu i wielu lojalnych klientów.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Przypadkowe
nagrody
Losowe wyna­gro­dze­nia są sil­ny­mi moty­wa­to­ra­mi. Rzadkie i nie­prze­wi­dy­wal­ne, nie koli­du­ją z wewnętrz­ną moty­wa­cją.
Co może­my roz­da­wać w loso­wych odstę­pach cza­su, żeby wspie­rać pozy­tyw­ne zacho­wa­nia albo po pro­stu nagra­dzać kogoś za zalo­go­wa­nie się?

Nagrodami mogą być pochwa­ły, wir­tu­al­ne dobra, punk­ty, któ­re moż­na na coś wymie­nić itd. – jed­nak nie mogą być przy­zna­wa­ne w prze­wi­dy­wal­ny spo­sób.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę