Jak napisać ofertę na stronie internetowej gabinetu lekarskiego?

Od: Maja - Wrocław
Jestem der­ma­to­lo­giem; moim pomy­słem na dzia­łal­ność jest skie­ro­wa­nie ofer­ty spe­cjal­nie do ludzi mło­dych, któ­rzy mają czę­sto wyjąt­ko­we pro­ble­my z cerą. Nie wiem, jak zna­leźć język, któ­ry do nich tra­fi (i zachę­ci też rodzi­ców do opła­ty)?
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Pisanie oferty na stronę internetową różni od pisania zwykłej kilkoma detalami. Głównym jest to, że internauci «skanują» tekst, a jedynie nieliczni się weń zagłębiają. Treści do Internetu są nie tylko krótsze — przede wszystkim, dzieli się je na drobne części, łatwiejsze do przyswojenia i zapamiętania. Ten trend - posługiwanie się niewielkimi treściami - widoczny jest szczególnie w nagłówkach na portalach internetowych typu WP czy Onet.

Gabinet lekarski nie zajmuje się doniesieniami mediów, ale warto pamiętać:
— dziel tekst na nieduże, samodzielne akapity
— stosuj wypełnione treścią, wnoszące ważne dla klienta informacje nagłówki
— mów o korzyściach dla klienta, a nie o swojej firmie
— podsuwaj odbiorcy możliwości szybciej i łatwiej odpowiedzi na ofertę (np. banner z przyciągającą grafiką, formularz kontaktowy)
— opisuj konkrety; czasu jest bardzo mało, wybierz więc to, co najważniejsze dla klienta, odpowiadając na jego nieuświadomione pytania i przechodząc do sedna sprawy

Taka oferta nie musi być długa, ale powinna skłaniać do aktywności.
Osoba, która będzie skłonna skorzystać z oferty, najczęściej i tak zadzwoni, by upewnić się co do wszystkich informacji i umówić wizytę. Zadaniem oferty nie jest więc zastąpienie recepcjonistki udzielającej precyzyjnych informacji, lecz doprowadzenie doprowadzenie do kontaktu klienta z firmą.

Nie mogę tu nie wspomnieć o naszych kompetencjach w tej dziedzinie :). Pomogliśmy napisać oferty i teksty na strony dziesiątkom firm z różnych branż. Chętnie pomożemy i Pani, jeśli tylko zabraknie czasu na samodzielne uporanie się z tym tematem.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Kolekcjonowanie
Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­ją­ce rze­czy, któ­re uzu­peł­nia­ją, lub kom­ple­tu­ją jakiś więk­szy zestaw.
Czy na two­jej stro­nie ist­nie­je moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

Kupony, pla­kiet­ki, punk­ty, lub inne kawał­ki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne. Najlepiej, by przed­mio­ty te wią­za­ły się z repu­ta­cją i polep­sza­ły jakość Twojej usłu­gi.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę