Jak napisać dobrą ofertę reklamową?

Od: Asia
Witam, od nie­da­wa­na pro­wa­dzę wła­sny biz­nes zwią­za­ny z doradz­twem w spra­wach fun­du­szy unij­nych. Chciałabym pozy­skać nowych klien­tow dzię­ki ofer­cie rekla­mo­wej, któ­rą chcę dostar­czyć pocz­tą do wszyst­kich firm w moim mie­ście. Dziękuję za pomoc.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
+1
osoba uznała odpowiedź
za pomocną

Pisanie dobrych ofert reklamowych to skomplikowane zadanie. Dlatego warto poznać podstawowe reguły i zasady, przyciągania klientów w reklamie.
Fundusze to wspaniale rozwijający się segment rynku; równie imponująco rośnie w nim konkurencja. Zanim branża nie zostanie na zawsze zdominowana przez doświadczonych graczy, warto zadbać, by w przyszłości samemu nim zostać.

Bardzo przydatna będzie tu reklama, która odpowiednimi środkami skutecznie utrwali obraz marki w pamięci klientów. Oferta handlowa to jeden z bardziej odpowiednich. Połączenie przemyślanej treści i grafiki potrafi niekiedy zastąpić elokwentnego handlowca, i całymi latami pracować na wizerunek firmy.

Na początek, rozważyłbym, czy warto wysyłać ofertę do „wszystkich” firm. Każdą kampanią łatwiej jest zarządzać - i później ocenić rezultaty - gdy można ją zmierzyć. Na pewno nie wszystkie firmy tak samo chętnie korzystają z funduszy UE; te bardzo małe często zniechęcają koszty obsługi bądź papierkowa robota, zaś wielkie mają własne mechanizmy korzystania z dotacji. Rozważyłbym więc podział kampanii na 3 etapy (np. małe, średnie, duże przedsiębiorstwa), a następnie zmierzył, który segment rynku przynosi najwięcej odpowiedzi. W kolejnych działaniach, można skoncentrować się już tylko na nim.

Dobra oferta powinna umieć:
- odpowiedzieć na (czasem nieuświadomione) pytania i porzeby klientów,
- wywołać efekt w postaci konkretnych działań odbiorców (kontakt, zamówienie),
- współuczestniczyć w budowaniu wzierunku marki, przestrzegając odpowiedniego stylu wypowiedzi i prezentacji graficznej (wyznaczonej np. przez księgę znaku albo styl innych materiałów firmy), i kilka innych rzeczy, który wymagały by już dokładniejszego omówienia. Powyższe zadania należą do najbardziej krytycznych z punktu widzenia rezultatów kampanii. Więcej ciekawych informacji i wyliczenie cech dobrej oferty możesz znaleźć w naszym artykule o pisaniu ofert handlowych. Zapraszam do lektury!

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Kolekcjonowanie
Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­ją­ce rze­czy, któ­re uzu­peł­nia­ją, lub kom­ple­tu­ją jakiś więk­szy zestaw.
Czy na two­jej stro­nie ist­nie­je moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

Kupony, pla­kiet­ki, punk­ty, lub inne kawał­ki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czo­ne. Najlepiej, by przed­mio­ty te wią­za­ły się z repu­ta­cją i polep­sza­ły jakość Twojej usłu­gi.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę