Jak długa powinna być oferta handlowa?

Od: Paweł
Witam. Posiadam nie­wiel­ką fir­mę księ­go­wą; chcę stwo­rzyć ofer­tę dla firm, któ­rą będę wysy­łał w mailach do klien­tów. Zastanawiam się, jak dłu­ga powin­na być taka ofer­ta, oraz ile powin­na mieć stron, aby dzia­ła­ła sku­tecz­nie? Dziękuję za odpo­wiedź.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Mariusz Słowik
+1
osoba uznała odpowiedź
za pomocną

W opracowywaniu oferty przydatna jest prosta strategia
- twórz taką ofertę jaką sam chciałbyś dostać.
„Klient to nie głupiec. To Twoja żona”powiedział kiedyś jeden z klasyków reklamy na temat komunikacji i prób zmuszania nabywców do jakichkolwiek działań. Aktualność tej zasady nie zmieniła się ani o jotę. Przygotowanie oferty to bardzo ambitne zadanie, i projekt często krytyczny dla wyników firmy. Warto więc zadać sobie pytania:


— jak długą ofertę byłbym w stanie przeczytać (jaką przeczytałam, spośród setek, jakie wyrzuciłam w tym miesiącu ze skrzynki)?
— co chciałbym przeczytać w takiej ofercie, a czego (prawie) nigdy nie znajduję?
— co jest w nich najbardziej denerwującego? Czy pamiętam ofertę, która zrobiła lepsze wrażenie niż inne?

Po uświadomieniu sobie szczerych odpowiedzi na te kwestie, kwestie szczegółów i budowy oferty nagle staną się jaśniejsze.

Współczesną tendencją jest zwięzłość; Internet uczy nas czytania bardzo krótkich i zwięzłych treści podzielonych na akapity. Bardzo ważne jest też wyróżnianie fragmentów np. ramkami, innym stylem tekstu - tak, aby wzrok klienta szybko trafił w odpowiednie miejsca. Im mniej przekładania stron i szukania poszczególnych fragmentów, tym lepiej.

Oczywiście, oferta musi poza tym zawierać elementy, które przydadzą się ewentualnemu nabywcy: wyliczenie jego korzyści, opis produktu ułatwiający ocenę jego wartości. Bardzo wiele zależy to od konkretnego produktu, jego grupy docelowej i celów stawianych danej promocji.

Mam nadzieję, że te kilka słów pomoże Ci w szybkim opracowaniu przekonującej oferty. Dużo więcej na ten temat możesz przeczytać w tym, wyczerpującym artykule dotyczącym ofert handlowych.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Ramowanie
Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wa­ne może zmie­nić naszą oce­nę i mieć wpływ na nasze decy­zje.
Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­da­ne przez nas wybo­ry będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tu­je „mniej niż fili­żan­ka kawy dzien­nie” zachę­ca ludzi do inne­go spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­men­tu. Jak przed­sta­wiasz wybo­ry w swo­im sys­te­mie? Jakie są dostęp­ne opcje? Szczególnie w przy­pad­ku nowych lub trud­nych pojęć.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę