Ile kosztuje stworzenie nazwy dla firmy?

Od: Marta - Poznań
Chcę zało­żyć przed­szko­le; wszyst­kie nazwy, jakie przy­szły mi do gło­wy, są już zaję­te w Internecie (albo w oko­li­cy ist­nie­ją jakieś podob­ne). Chciałam się więc dopy­tać o budżet pro­jek­tu nazwy wraz z dome­ną www.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
+2
osoby uznały odpowiedź
za pomocną

Parę słów na pieczątce, albo globalna marka rozpoznawana na każdym kontynencie — tak różne przedsięwzięcia może mieścić koszt nazwy dla firmy. Typowa startująca firma mieści się w początkowych strefach tej skali, w żadnym razie nie należy jednak lekceważyć takiego projektu. Nazwa to kilka liter, od których wiele zależy; powtarzana tysiące razy w logo, przez telefon i w reklamach, przeważnie staje się najtrwalszym elementem marki — niezmiennym przez dziesięciolecia, często znikającym dopiero przy zamknięciu/przejęciu firmy.

Tak, jak różny to może być projekt, rozmaite są jego wyceny.
Koszty opracowania nazwy mogą wahać się od stu złotych, aż do stu tysięcy. Oczywiście, projekty takie nie mają właściwie ze sobą nic wspólnego. Jak w każdej branży, w namingu (dział reklamy zajmujący się budowaniem marek/nazw) istnieją liczne półki, pośród których każdy może znaleźć odpowiedni dla siebie pułap cen i oczekiwań.

Aby ocenić jakość otrzymanej wyceny nazwy, warto:
— porównać kilka ofert, jeśli chodzi o stosunek kosztów do oferowanej wartości (kosztowna wycena może okazać się najtańsza, jeśli za swoje pieniądze otrzymasz więcej, niż gdzie indziej),
— dopytać się o szczegóły procesu projektowego (ilość propozycji, korekty, model rozliczeń...); w szczegółach może mieścić się wiele istotnych różnic, wyróżniających profesjonalistów od początkujących,
— upewnić się co do terminów, ostrożnie podchodząc do optymistycznych prognoz (czy naprawdę chciałaby Pani otrzymać projekt, który powstał w 1, zamiast np. 4 dni?),

Dopiero w porównaniu kilku różnych kalkulacji widać, która może okazać się najbardziej odpowiednia do Pani potrzeb. Gdy będzie Pani już wysyłać zapytania, prosimy o pamięć i  szansę zaprezentowania również owocnej oferty :).

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Przypadkowe
nagrody
Losowe wyna­gro­dze­nia są sil­ny­mi moty­wa­to­ra­mi. Rzadkie i nie­prze­wi­dy­wal­ne, nie koli­du­ją z wewnętrz­ną moty­wa­cją.
Co może­my roz­da­wać w loso­wych odstę­pach cza­su, żeby wspie­rać pozy­tyw­ne zacho­wa­nia albo po pro­stu nagra­dzać kogoś za zalo­go­wa­nie się?

Nagrodami mogą być pochwa­ły, wir­tu­al­ne dobra, punk­ty, któ­re moż­na na coś wymie­nić itd. – jed­nak nie mogą być przy­zna­wa­ne w prze­wi­dy­wal­ny spo­sób.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę