Ile kosztuje napisanie tekstów reklamowych na stronę internetową?

Od: Filip (Wrocław)
Mam już stronę - drobna budow­lanka, remonty itp. Moje usługi nie są rzad­ko­ścią; chciał­bym, by opi­sał je ktoś zna­jący się na rze­czy — tak, aby czy­ta­jący mógł odczuć, że naprawdę nam zależy.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
+2
osoby uznały odpowiedź
za pomocną

Cena tekstów reklamowych zależy od wielu czynników, zapewne oczywistych, w tym:
— rozmiaru zamówienia (te duże, oczywiście, będą koszotwać; z drugiej strony, bardzo małe mogą wymagać nieproporcjonalnego nakładu finansowego - koszty "wejścia" w projekt),
— trudności technicznych (konieczność zdobycia zaawansowanej wiedzy, studiowania i syntezy licznych dokumentów, nietypowa branża bądź oczekiwania co do tekstu itp.),
— doświadczenia projektanta (dla początkującego, atrakcyjny jest sam fakt zamówienia; ci o dużej praktyce zawodowej są niejako zmuszeni do selekcjonowania zamówień, co ma swoje odzwierciedlenie w budżetach, ale i gwarantowanej jakości).

Co ważniejsze, na tak dopasowywane do konkretnego zlecenia produkty, jak teksty, rzadko gotowy jest cennik «z  góry». Gdy treści powstają precyzyjnie na bazie przesłanego briefu, jako unikalna kreacja, nie wystarczy już ogólna cena za metr zapisanego papieru, 1000 znaków itp. Dokładna kalkulacja powstaje w odpowiedzi na zapytanie, często po rozmowie z klientem. Dopiero wówczas i klient, i wykonawca mogą realistycznie oszacować perspektywy projektu.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Ograniczony czas
Ograniczony czas na pod­ję­cie decy­zji zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo uczestnictwa.
Powszechnie wyko­rzy­sty­wany w zachę­ca­niu do zakupu ogra­ni­czony czas trwa­nia może być także wyko­rzy­stany do kształ­to­wa­nia codzien­nych zacho­wań.

Ustal ogra­ni­czony czas do pod­ję­cia okre­ślo­nych dzia­łań. Udostępnij nagrody tylko w okre­ślo­nym cza­sie lub stwórz opcje, które zni­kają, jeśli dzia­ła­nie nie zosta­nie pod­jęte w okre­ślo­nym czasie.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę