Ile kosztuje napisanie oferty handlowej dla firmy?

Od: Rafał - Bydgoszcz
Chcę umie­ścić w dużej sie­ci han­dlo­wej mój pro­dukt — gamę akce­so­riów samo­cho­do­wych. Warunki są cięż­kie, i muszę bar­dzo się posta­rać, by ich prze­ko­nać. Potrzebuję więc ofer­ty «nie do odrzu­ce­nia» ;).
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Adam Krauza
+6
osób uznało odpowiedź
za pomocną

W największym skrócie — cena napisania oferty reklamowej powinna odpowiadać wartości, którą otrzymujesz. Projekty kreatywne, jako trudne do zmierzenia, są wyjątkowo trudne w wycenie. Przy stałej współpracy stosuje się np. rozliczanie się od ilości tekstu, czasu pracy, bądź opłaca się konkretny rezultat (wynagrodzenie za satysfakcję klienta). Sama oferta również może być rozmaita — jest nią zarówno krótki mail, jak i kilkustronicowa broszura. Tak różne, jak oczekiwania klientów i formaty ofert, są budżety takich realizacji.

Rozsądnie jest wyobrazić sobie, ile sam mógłby Pan liczyć sobie za podobną pracę. Zapoznanie się z marką klienta, opracowanie koncepcji treści, oraz zakomponowanie całości w odpowiadającą planowi całość to, wbrew częstemu przekonaniu, niemała ilość pracy. Bez większego błędu możemy porównywać ją z wykonaniem grafiki podobnego formatu (chyba że, oczywiście, teksty od początku wyceniane są od objętości).

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Przemawianie
do zmysłów
Lepiej pamię­ta­my i jeste­śmy bar­dziej zaan­ga­żo­wa­ni w rze­czy, któ­re prze­ma­wia­ją do wie­lu zmy­słów.
Czy możesz prze­mó­wić do więk­szej ilo­ści zmy­słów niż tyl­ko wzrok czy dotyk?

Poszukaj moż­li­wo­ści doda­nia obra­zów, dźwię­ku – może nawet suge­stii zama­chów czy sma­ków w tek­ście lub obra­zach. Dźwięk jest oczy­wi­stym wybo­rem w przy­pad­ku fil­mów czy stron muzycz­nych, znajdź jed­nak sub­tel­ny spo­sób, by te same ele­men­ty wystę­po­wa­ły po naje­cha­niu na daną pozy­cję, klik­nię­ciu, wylo­go­wa­niu się i innych zwy­kłych czyn­no­ściach.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę