Gdzie szukać inspiracji do artykułów internetowych?

Od: Adam z Krakowa.
Napisałem już dzie­siąt­ki tek­stów o moich pro­duk­tach — role­tach okien­nych. Jak dobie­rać, jakie są tren­dy, kon­ser­wa­cja itp. Skończyły mi się pomy­sły, a chcę utrzy­mać tem­po aktu­ali­za­cji na stro­nie.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Mariusz Słowik
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Inspiracje są wszędzie. Najlepsze spotkasz przeważnie u liderów branży.
Warto jednak wychodzić poza samą czołówkę największych firm świata. Dopiero, gdy poznasz szeroki przekrój konkurencji i jej rozwiązań, zyskasz doświadczenie, które pozwoli Ci zyskać własny głos.

• przeglądaj witryny ze swojej branży, ale za granicą; przeważnie są to marki o znacznie większym doświadczeniu niż nasze, i miały czas na przetestowanie setek wariantów działania; warto inspirować się ich wnioskami

• szukaj cech wspólnych; jeśli pośród dziesiątek firm mających świetne wyniki napotykasz na podobne rozwiązania (np. jeśli chodzi o organizację i tematykę treści, sposób nawigacji po zawartości strony, itp.), może to nie być przypadek

• firma mająca doskonałe wyniki na jednym polu nie musi być autentycznie najlepsza w innych; patrz więc uważnie. Nie zakładaj, że dana marka ma najlepiej zbudowaną stronę dlatego, że w zeszłym roku zarobiła więcej niż inne; dobre wyniki na ogół nie mają tylko jednej przyczyny, i nie zawsze są powtarzalne

• gdy  trudno jest zyskać pewność, jakie są najlepsze praktyki tworzenia artykułów, zastosuj zasadę zdrowego rozsądku — artykuł będzie tym lepszy, im więcej wysiłku kosztuje Cię jego stworzenie.

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Grupowanie
Informacje uło­żo­ne w zna­jo­me i roz­sąd­ne gru­py są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapa­mię­ta­nia.
Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze gru­py spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

Jeśli cho­dzi o wyuczo­ne zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­me­go dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poran­ne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­ja­ją w umy­śle zwy­cza­je, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obsza­ry, któ­re war­to ulep­szyć.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę