Co warto zamieszczać na swojej stronie internetowej?

Od: Dominik Kwiat
Zajmuję się foto­gra­fią — ślu­by, sesje pro­duk­tów, itp. Wstawiłem gale­rię reali­za­cji, dane kon­tak­to­we, ale tak napraw­dę nie wiem, jak moż­na by jesz­cze wzbo­ga­cić taką stro­nę.
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Mariusz Słowik
0
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Na stronie warto przede wszystkim zamieszczać treść, która będzie potwierdzeniem tego, że jesteś profesjonalistą i dobrze znasz się na temacie. W świecie, w którym potrzeba ogromnej wiarygodności, najlepsze rezultaty przynosi strategia dzielenia się wiedzą.

Jeśli jesteś dobrym nauczycielem, nie będziesz musiał być sprzedawcą.
Zdecydowana większość z nas, gdy dowie się, jak wygląda przebieg profesjonalnej realizacji, zleci go profesjonaliście. Nie obawiaj się, że odsłonisz zbyt wiele tajemnic warsztatu! Ewentualny nabywca, który dzięki opisanej przez Ciebie wiedzy po wejściu na stronę rozwiąże swój problem sam, i tak nie byłby dobrym klientem.

Opisz, jak wiele pracy wkładane jest w zbudowanie Twojej oferty. Podziel się ciekawymi informacjami z branży, zbierz artykuły, które mogą pomóc bądź zainteresować nabywców Twoich produktów. Mogą one mieć formę poradników, przewodnika po branży

Warto uzupełniać je dobraną grafiką reklamową, ściśle związaną z treścią; będzie przyciągać spojrzenia i sprawi, że przekaz stanie się bardziej czytelny. Podstawowe cechy popularnej treści to: dopasowanie do tematu witryny, przydatność dla czytelnika i unikalność (powinny być to materiały niespotykane gdzie indziej).

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Rywalizacja
Kiedy dzie­li­my to samo śro­do­wi­sko, będzie­my dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­ry­mi nie moż­na się podzie­lić.
Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwa­gę, lub zaso­by w Twoim sys­te­mie?

Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wa­na, jed­nak pozo­sta­je wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę