Co napisać w podstronie „O firmie” i „O nas”?

Od: Dawid ( Warszawa )
Moja histo­ria jest zupeł­nie zwy­czaj­na — jestem die­te­ty­kiem, chcę dora­dzać klien­tom w spra­wach żywie­nia i dba­nia o zdro­wie. Nie mam jesz­cze doświad­cze­nia - jedy­nie stu­dia - ani refe­ren­cji. Co napi­sać, by wzbu­dzić zaufa­nie?
Odpowiedz na pytanie

Subscribe without commenting

avatar

Odpowiedź eksperta

Od: Mariusz Słowik
+10
osób uznało odpowiedź
za pomocną

Na stronach „O firmie” i „O nas” warto pisać... prawdę.
Oczywiście, dobrze powiedzianą. Wiarygodność jest tu kluczem, a sztampa największym zagrożeniem. Nie ma sensu pisać, że chcesz oferować dobre produkty w niskiej cenie, oraz szanujesz swoich klientów. To banał, pod którym może podpisać się każdy, i nikt już w weń nie uwierzy. Opisz to, co naprawdę może kogoś obejść — skąd wziął się Twój pomysł na biznes, od czego zacząłeś, kto Ci pomagał? To tylko przykłady, jak można zbudować mniej banalną treść bez nadmiernego fantazjowania. To doskonała okazja, by nawiązać emocjonalny kontakt z klientem; gdy zobaczy, że pod adresem www może spotkać autentycznych ludzi z krwi i kości, być może lepiej Cię zapamięta?

Pomoc doświadczonego autora potrafi bardzo się przydać. Nawet jeśli wiesz, co chcesz napisać, nie zawsze uda się to zrobić tak, by czytelnik odniósł odpowiednie wrażenie. Bardzo często, zwłaszcza przy projektach stron, pomagamy w tworzeniu takich tekstów, bazując na merytorycznym materiale dostarczonym przez klienta. Jeśli chciałbyś zobaczyć przykłady bądź skorzystać z takiego wsparcia, zapraszamy!

Podobne tematy
Podobne pytania
Kategorie
Na górę
Która społeczność wydaje Ci się lepsza?
Zagłosuj, klikając jedną z poniższych opcji.

Pytania&Odpowiedzi
Przydatne reguły

Jak zgłaszać pytanie?
Każdego tygodnia wybierzemy kilka pytań, do których przygotujemy odpowiedzi. Zgłaszając pytanie, pamiętaj o umieszczeniu aktualnego adresu mail oraz numeru telefonu. Jeśli nie życzyłbyś sobie ich ujawniania, prosimy o odpowiednią adnotację (i podanie pseudonimu).

Staramy się, by nasze odpowiedzi mogły występować jako wyczerpujące i wiarygodne źródło informacji, oraz by nie trzeba było czekać na nie zbyt długo. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować pytanie:
  • pisz precyzyjnie i jasno. Trudno jest przygotować przydatną odpowiedź na niekonkretne pytanie.
  • zachowaj kulturę i takt. Nie zadawaj pytań, które mogą być uznane za obraźliwe.

Jak tworzyć odpowiedzi?
Twoja odpowiedź powinna być pomocna i godna zaufania.
  • skupiaj się na tym, na czym się znasz. Odpowiadaj na pytania związane z Twoją specjalnością.
  • szukaj dodatkowych źródeł, by powiększyć wartość odpowiedzi, ale nie prezentuj cudzych ustaleń jako własnych. Cytuj źródła.
  • nie atakuj społeczności poprzez publikacje mogące naruszyć czyjeś uczucia bądź łamiące prawo.

Jak wybieramy najlepsze odpowiedzi?
Zadane pytanie pozostaje «otwarte» przez pięć dni, zanim otrzyma odpowiedź. Przez ten czas zadający pytanie może spośród udzielonych wskazać «Najlepszą Odpowiedź», bądź «Brak Najlepszej Odpowiedzi» w przypadku, gdy nie znajdzie poszukiwanej informacji.

Wówczas, jako «Najlepsza» automatycznie wyróżniana jest odpowiedź, która otrzyma najwięcej pozytywnych głosów.

Jeżeli żadna odpowiedź nie otrzyma pozytywnej oceny, albo odpowiedzi w ogóle się nie pojawią, pytaniu automatycznie przypisywana jest opcja «Brak Najlepszej Odpowiedzi».

Czym są pytania bezpośrednie?
Możesz zadać pytanie nie tylko nam, ale i innemu członkowi forum. Wystarczy, że klikniesz na odpowiednią ikonkę na profilu danego autora. Odpowiedź otrzymasz na swoje konto; zarówno ona, jak i pytanie nie będą widoczne dla osób postronnych. Tak działają pytania bezpośrednie.
Utrapienia z marketingiem?
Zadaj pytanie
Tu możesz liczyć na darmową
odpowiedź od ekspertów
Ramowanie
Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wa­ne może zmie­nić naszą oce­nę i mieć wpływ na nasze decy­zje.
Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­da­ne przez nas wybo­ry będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tu­je „mniej niż fili­żan­ka kawy dzien­nie” zachę­ca ludzi do inne­go spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­men­tu. Jak przed­sta­wiasz wybo­ry w swo­im sys­te­mie? Jakie są dostęp­ne opcje? Szczególnie w przy­pad­ku nowych lub trud­nych pojęć.
Kliknij lubię to na
Pytanie.
Pomóż nam znaleźć właściwą odpowiedź na poniższe pytanie.
Twoja odpowiedź:

Imię (nick):
Adres eMail:
Źródła:
Chcesz załączyć obrazek do odpowiedzi? - Kliknij tutaj.
Twoje pytanie.

edytuj
Opisz kontekst pytania:
Imię (nick):
Adres eMail:
Otrzymaj ofertę